Memahami Soalan KBAT.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera.. Umum sedia maklum, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) ditakrifkan sebagai penggunaan minda secara meluas untuk menghadapi cabaran baharu (Tuan Jah Tuan Yusof, 2015). Menurut Onosko dan Newman (1994) dalam Tuan Jah Tuan Yusof (2015)...