School Industry Partnership Initiative (SIPI) adalah kolaboratif antara SKTS bersama ROBERT BOSCH (M) Sdn. Bhd. telah dijalinkan kerjasama sejak tahun 2014. CSR BOSCH ini bertujuan membantu sekolah dalam melaksanakan program-program peningkatan akademik, sahsiah murid dan keceriaan sekolah.